Аудиторські послуги

Аудит фінансової звітності ще ніколи не відігравав настільки значну роль. У сьогоднішніх умовах ведення господарської діяльності, фінансова звітність будь-якої компанії піддається як ніколи ретельному та критичному аналізу. По-перше : фінансова звітність прямо пов’язана з нарахуванням податку на прибуток , по-друге – інвестори  ( банки та інші кредитри) глибоко стурбовані різними аспектами корпоративного управління та підготовки звітності . Для того щоб виправдати очікування інвесторів або кредиторів спочатку необхідно забезпечити повноту та достовірність інформації у фінансовій звітності компанії.