Агропромисловий комплекс України – це складна система, яка об’єднує всі галузі народного господарства, що беруть участь у виробництві сільськогосподарської продукції і доведенні її до споживача.

Сільське господарство — одна з основних галузей матеріального виробництва, що забезпечує населення продуктами харчування, а промисловість — сировиною. На її частку припадає близько 16% вартості всієї продукції матеріального виробництва. Сільське господарство — це найбільша ланка комплексу. До агропромислового комплексу (АПК), крім підприємств сільського господарства, входять ще підприємства заготівлі, зберігання, транспортування, переробки (харчова промисловість) і підприємства та організації, що забезпечують інші ланки АПК машинами, добривами, засобами захисту рослин, а також науковими розробками і кадрами.

Сільське господарство

Основна ланка АПК – сільське господарство. Ця галузь матеріального виробництва має певні особливості

Тваринництво

Тваринництво є другою найбільшою галуззю сільськогосподарського виробництва України. Воно покликане задовольняти потреби населення у м’ясо-молочних продуктах, а також потреби легкої та інших галузей промисловості у сировині.

Харчова промисловість

Харчова промисловість є важливою частиною агропромислового комплексу. До її складу входять галузі, підприємства яких виробляють продукти харчування, а також мило, тютюнову, парфумерно-косметичну продукцію та ін.
Харчова промисловість об’єднує понад 40 підгалузей і виробництв. Головні підгалузі — борошномельно-круп’яна, цукрова, м’ясна, молочна, хлібопекарська, олійно-жирова, плодоовочева, спиртова, рибна.

Аудиторський Контроль України надає  послуги аудиту, бухгалтерські послуги  або консультаційні послуги в галузі АПК .