Конфіденційність

Аудиторська компанія «АУДИТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ УКРАЇНИ» працює у відповідності до  «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг»   Міжнародної федерації бухгалтерів, відповідно до яких в Компанії розроблена та впроваджена система захисту конфіденційної інформації.

Управлінським персоналом аудиторської фірми »АУДИТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ УКРАЇНИ» створено постійну систему зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації, а саме:

Прийнято внутрішнє Положення про зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації.

Згідно цього Положення:

  • Визначено склад конфіденційної інформації;
  • Встановлено місце зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації.
  • Місцем зберігання встановлений офіс фірми;
  • Встановлено порядок доступу працівників фірми до місць знаходження аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації;
  • Визначено порядок надання інформації про результати перевірки чи про надання аудиторських послуг, розкриття робочої документації та аудиторських звітів будь-яким третім особам;
  • Визначено порядок розв’язання конфліктів щодо розголошення конфіденційної інформації: з працівниками аудиторської фірми, з співвиконавцями, з замовниками, яким надаються аудиторські послуги.
  • Встановлено порядок організації роботи з паперовими та електронними документами, які належать до складу конфіденційної інформації та визначено  окреме коло посадових осіб , які мають право вільного доступу до робочих файлів у ПЕОМ або на машинних носіях інформації.

При укладанні договору з замовником ми врахували інформацію про конфіденційність.

Надаючи  аудиторські та  інші супутні  послуги, ми гарантуємо якість і  повну конфіденційність отриманої інформації . Ми беремо на себе повну відповідальність за надані послуги.