Аудиторський контроль України – молода перспективна команда професіоналів з досвідом роботи в сфері бухгалтерського та податкового обліку, аудиту, HR супроводу та суміжних юридичних послуг в сегменті малого і середнього бізнесу.

Наша місія

Ми забезпечуємо нашим клієнтам максимально комфортні умови для ефективного ведення основної діяльності, надаючи можливість приділяти більше часу концентрації на виробничих процесах.

Наше бачення

Ми бачимо себе компанією, яка динамічно розвивається та прагне до лідерства в сфері аудиту, аутсорсингу бухгалтерських послуг, HR і  бізнес-консалтингу, управлінському, юридичному,  фінансовому, стратегічному консалингу для малого та середнього бізнесу.

Наша мета

Організація принципово нового якісного рівня надання аутсорсингових послуг в сегменті малого і середнього бізнесу України.

Наші цінності

Професіоналізм
Наші співробітники володіють глибокими професійними знаннями та досвідом у сфері аудиту,  аутсорсингових послуг, відповідально і сумлінно ставляться до своїх обов’язків, якісно та своєчасно виконують поставлені завдання. Кожен член нашої команди прагне до досягнення найкращих результатів за умови оптимального використання людських і фінансових ресурсів наших клієнтів.

Відповідальність
Ми будуємо свою діяльність на розумінні того, що всі наші зусилля повинні відповідати інтересам наших партнерів. Ми несемо відповідальність за якість роботи і виконання своїх зобов’язань.

Прагнення вдосконалюватися
Ми прагнемо до безперервного вдосконалення професійних навичок членів нашої команди для забезпечення перспективи розвитку нашої компанії і найбільш якісного надання послуг.

Інноваційність
Ми шукаємо можливості для впровадження перспективних технологій, що дозволяють оптимізувати процеси компанії і розширити спектр «комфортних» опцій для наших клієнтів.

Відкритість
Ми відкрито надаємо інформацію про важливі питання розвитку нашої компанії нашим клієнтам та іншим зовнішнім зацікавленим сторонам, створюючи основу для довірчого співробітництва. Наша діяльність будується на принципах, зрозумілих членам нашої команди і нашим партнерам.

Конфіденційність

Відданість інтересам наших клієнтів, чітке дотримання міжнародних стандартів аудиту та етичних стандартів професії дозволяють нам гарантувати конфіденційність інформації, отриманої від клієнтів. Саме для цього ми запровадили в компанії суворі правила дотримання конфіденційності та професійної таємниці.

Безперечною цінністю нашої компанії є наша команда професіоналів: бухгалтерів, аудиторів, економістів, які пишаються своєю професією, прагнуть досягти найвищих стандартів якості у наданні послуг та здатні до постійного вдосконалення професійних знань та розділяють філософію, місію та цінності  фірми “АУДИТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ УКРАЇНИ”.
auditcontrol_sertificat2

auditcontrol_sertificat
auditkontrol_svidotstvo
auditkontrol_sertifikat_auditora
auditkontrol_sertifikat_auditora
auditkontrol_sertifikat_auditora
auditkontrol_sertifikat_auditora