prise_Lust

Бізнес-консалтинг

 • Розробка для замовника документів, необхідних для легалізації, організації та здійснення господарської діяльності (статути, накази, внутрішні норми та правила, посадові інструкції, документи системи стимулювання персоналу тощо)
 • Розробка бізнес-планів, консультування стосовно продажу, купівлі або злиття підприємств, підготовка і оцінка договорів, угод та інших документів, консалтинг у сфері зовнішньоекономічної діяльності

 

Фінасновий консалтинг

 • Надання консультаційних послуг у сфері бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, фінансове планування.
 • Фінансова оцінка бізнесу, оцінка різних видів активів, і бізнес-планування та оцінка інвестиційних проектів, і фінансова реструктуризація, і фінансовий аналіз бізнесу та процедури Due Diligence, і супроводження злиття та поглинання, і оптимізація фінансового управління для підвищення вартості бізнесу, і постановка чи оптимізація системи управлінського обліку та бюджетування на підприємстві, а також аудит фінансової звітності.

 

Управлінській консалтинг

 • Оптимізація управлінських процесів і організаційної структури компанії, впровадження сучаних методів ведення бізнесу, правове забезпечення прийняття (або результатів прийняття) управлінських рішень щодо зміни форм власності, форм господарювання, функцій власності, легітимності окремих господарських операцій тощо
 • Консультації з інших питань управління та ведення бізнесу:

  організаційне забезпечення управління – структуризація, реструктуризація, перебудова, розробка нової системи обліку, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, управління в цілому, розробка внутрішніх інструкцій для посадових осіб, внутрішніх стандартів корпоративного управління тощо;

 • Представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді.

 

Юридичний консалтинг

 • Податкові спори
 • Консультації та підтримка стосовно податкових перевірок
 • Адміністративне оскарження в податкових та інших державних органах
 • Підготовка корпоративної юридичної документації дміністративне оскарження в податкових та інших державних органах
 • Працевлаштування іноземних громадян, отримання дозволів на працевлаштування

 

Стратегічний консалтинг

 • Стратегічне планування, створення ситсем та розробка інструментів досягнення стратегічних цілей підприємста.

 

Консалтинг у митній сфері

 • з питань взяття на облік осіб, що здійснюють операції з товарами;
 • присвоєння облікових номерів вказаним особам ;
 • внесення змін до облікових даних осіб, які здійснюють операції з товарами;
 • зняття з обліку осіб, які здійснюють операції з товарами.

prise_Lust