prise_Lust

Термін “due diligence“, використовується в контексті корпоративних фінансів, передбачає дослідження діяльності компанії, її юридичних і фінансових аспектів з метою підготовки до можливої ​​операції. Даний термін вперше виник на початку ХХ століття в законодавстві США в Законі про цінні папери (Securities Act, 1933), згідно з яким процедура due diligence дозволяла андерайтерам отримати чітке уявлення про діяльність досліджуваного бізнесу, оцінити ризики, пов’язані з передбачуваною угодою і підтвердити інформацію, що міститься в проспекті емісії цінних паперів, щоб уникнути відповідальності за помилкові або що вводять в оману розкриття.

 

Основною метою проведення Due Diligence є допомога покупцеві або інвестору у з’ясуванні важливих і суттєвих аспектів бізнесу або компанії, яку він має намір придбати чи в яку він збирається вкласти гроші перед таким придбанням або вкладенням коштів. В даному випадку також важливо з’ясувати слабкі і сильні сторони досліджуваної компанії чи бізнесу, оцінити можливі ризики, виявити будь-які проблемні питання, які можуть перешкодити операції і т.д.

 

Проведення процедури Due Diligence (Днiпропетровськ) дозволяє:

• підтвердити, насамперед, те, що бізнес є саме таким, яким виглядає з боку;

• визначити причини, що перешкоджають веденню справ і уникнути проведення невдалої комерційної операції;

• зібрати інформацію, яка буде корисною при оцінці активів, визначенні умов заяв і гарантій та / або проведення переговорів про ціну;

• перевірити, чи відповідає угода інвестиційним критеріям або критеріям придбання.

Інформація, отримана в ході перевірки, може вплинути на різні умови угоди, наприклад, на її структуру, ціну, час проведення, аж до відмови від неї. Інакше кажучи, Due Diligence проводиться для того, щоб оцінити вигоду від планованої угоди, потенційні ризики, а також наслідки реалізації таких ризиків.

Процедура Due Diligence є комплексним аналізом усієї сукупності відносин всередині компанії та її взаємодії з навколишнім середовищем, в якому вона здійснює свою діяльність, тому розглядаючи її в даному форматі, будуть досягатися наступні цілі:

• перевірка достовірності фінансової та нефінансової інформації про діяльність компанії;

• перевірка інформації, наданої в інвестиційних документах;

• оцінка можливості реалізації існуючої стратегії компанії;

• оцінка правильності ведення документообігу на предмет його відповідності законодавству і внутрішнім нормам компанії;

• оцінка конкурентних позицій компанії на ринку;

• оцінка компетентності керівництва компанії для досягнення намічених цілей;

• оцінка правильності і своєчасності подачі податкової, фінансової та статистичної звітності.

Ініціаторами проведення Due Diligence(Україна) можуть бути інвестори, контрагенти, банки, власники компаній, фінансові консультанти і т.д.

Залежно від цілей обсяг Due Diligence може варіюватися від експрес-діагностики підприємства до комплексного і глибокого аналізу всіх аспектів стану та діяльності підприємства.

 

Враховуючи вищесказане, процедура Due Diligence буде необхідна у випадках:

• продажу свого небудь придбанні готового бізнесу;

• організації діяльності за кордоном;

• зверненні в банки або фінансові організації за кредитом;

• створення спільних підприємств;

• злиття і поглинання компаній;

• підтвердження іноземному партнеру або інвестору своєї спроможності;

• виходу компанії на міжнародний ринок;

• перевірки надійності та платоспроможності своїх контрагентів;

• придбанні цінних паперів або часткою в статутному капіталі компанії, що перевіряється;

• розробки механізмів захисту від ворожого поглинання.

 

Процедура Due Diligence включає в себе наступні елементи:

• оперативний due diligence (аналіз історичного розвитку компанії, її організаційної структури, оцінка менеджменту, персоналу, системи ведення бізнесу в цілому);

• фінансовий due diligence (фінансовий аналіз, правильність ведення бухгалтерського обліку, достовірність звітності, відповідність законодавству);

• податковий due diligence (аналіз системи податкового обліку компанії, виявлення податкових ризиків, податкова оптимізація);

• правовий due diligence (оцінка юридичної та правової діяльності компанії, її відповідність нормам законодавства);

• аналіз становища на ринку (визначення становища компанії в конкурентному середовищі, оцінка можливості розвитку компанії).

prise_Lust