1. Due Diligence

Дослідження діяльності компанії, її юридичних і фінансових аспектів з метою підготовки до можливої ​​операції. Основною метою проведення Due Diligence є допомога покупцеві або інвестору у з’ясуванні важливих і суттєвих аспектів бізнесу або компанії, яку він має намір придбати чи в яку він збирається вкласти гроші перед таким придбанням або вкладенням коштів.

2. Аутсорсинг бухгалтерських та юридичних послуг

Супровід бухгалтерського та податкового обліку, HR-супровід (здійснення операцій з витратами на персонал і кадрове адміністрування), юридичний супровід.

3. Аудит

Крім незалежного аудиту ТОВ «Аудиторський контроль УКРАЇНА» пропонує послуги, які не є аудитом, а саме:

• оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам податкового, митного, господарського законодавства;

• оцінка (перевірка) відповідності управлінських рішень або окремих господарських операцій вимогам законодавства;

• оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку;

• оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарській діяльності;

• здійснення на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності;

• перевірка прогнозної фінансової інформації;

• інші завдання, які виконуються як завдання з надання впевненості.

• завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації.

• завдання з підготовки фінансової інформації.

4. Консалтинг

Бізнес- консалтинг, фінансовий консалтинг, управлінський консалтинг, юридичний консалтинг, стратегічний консалтинг.

5. Податковий аудит

Перевірка податкового обліку допоможе виявити «вузькі місця» в обліку, документообігу або договірних схемах. Завдяки послузі податковий аудит компанія отримує переваги в часі, а також можливість виправити наявні порушення законодавства з мінімальними фінансовими витратами. Крім того, виявив можливі помилки, бухгалтерський персонал компанії зможе уникнути подібних ситуацій в майбутньому.

prise_Lust