В рамках поставленої нами мети щодо організації принципово нового якісного рівня надання аутсорсингових послуг в сегменті малого і середнього бізнесу України в перспективі планується створення Інтернет-сервісу та розробка клієнт-серверного додатку (у тому числі для мобільних пристроїв) для надання послуг в режимі онлайн.

За коштами розробки Web-сервісу буде реалізовано дві основні перспективні завдання, спрямовані на розвиток компанії:

Розширення спектру «комфортних» опцій для наших клієнтів (середньострокова перспектива):

  • надання можливості отримання в зручній для клієнта форми інформації про зміни у сфері законодавчої та регуляторної політики методом формування періодичних розсилок за допомогою клієнт-серверного додатку;
  • надання можливості отримання в зручній для клієнта формі нагадувань про термін сплати податків і зборів;
  • резервне зберігання даних в хмарному сховищі з можливістю доступу в будь-який час;
  • спрощення надання клієнтом вхідної первинної документації для відображення в обліковій системі за коштами організації електронного документообігу;
  • надання можливості отримання в зручній для клієнта формі інформації про складові частини заробітної плати працівників підприємства-клієнта, за відповідний період, розміри і підстави зроблених утримань, а також про загальну грошову суму, що підлягає виплаті (формування розрахункових листків);
    надання можливості отримання в зручній для клієнта формі завіреної копії трудової книжки та довідки з місця роботи для працівників підприємства-клієнта.
    Розвиток нових напрямків діяльності (довгострокова перспектива):

Розвиток напряму з аутсорсингу казначейських процесів з управління грошовими потоками (створення віддаленої Фабрики платежів для середнього бізнесу).

Дана послуга буде полягати в організації комерційних платежів, зменшенні витрат на здійснення одного платежу, ефективному управлінні вихідними платежами та прискореному отриманні вхідних платежів, що дозволить клієнтам зосередити свої зусилля на основній діяльності, а також уникнути додаткових витрат пов’язаних з недотриманням термінів сплати за договорами. Забезпечення функціонування даного напрямку планується шляхом автоматизації казначейських процесів методом автоматизації та використання єдиних підходів на базі Web-сервісу і клієнт-серверного додатку. За допомогою клієнт-серверного додатку наші клієнти завжди будуть мати доступ до платіжного календаря у зручному інтерфейсу для узгодження / блокування платежів.