Які ж цілі і завдання переслідує аудиторська фірма?

Під аудиторською діяльністю розуміють підприємницьку діяльність аудиту або аудиторської фірми з метою здійснення незалежних фінансових оцінок.

Аудиторська фірма у своєму складі містить команду, що складається з бухгалтерів і консультантів, висококваліфікованих аудиторів, які допомагають клієнтам досягати намічених цілей.

Аудиторська фірма Дніпропетровська забезпечує максимально комфортні умови для ефективного ведення основної діяльності, надаючи можливість приділяти більше часу концентрації на виробничих процесах. Основними завданнями аудиторської фірми є: визначення своєчасності сплати податків, оптимізація ведення бухгалтерського обліку та його проведення, надання рекомендацій по поліпшення фінансового боку підприємства, оптимізація оподаткування підприємства, перевірка відповідності ведення бухгалтерського обліку чинним законодавствам.

Аудит підприємства допомагає якісно оцінити всі сильні і слабкі сторони фінансового обліку, а також визначити ефективність діяльності організації.