Все про ліцензію

розміщено в: Новини, Публікації

В Україні господарська діяльність з виробництва та обігу спирту, тютюнових виробів та алкогольних напоїв регулюється державою та підлягає ліцензуванню.

Роздрібна  торгівля  алкогольними напоями або    тютюновими    виробами    може здійснюватися   суб’єктами господарювання  всіх  форм власності !

Не потребують ліцензії: вина столові, виробництво і торгівля пивом, виробництво вин, наливок і настоянок, виготовлених в домашніх умовах для власного споживання.
Порядок отримання ліцензії на алкогольні та тютюнові вироби (перелік документів):

  1. Заяву на одержання лiцензiї на алкоголь(зазначено вид господарської  діяльності, на  провадження  якого  суб’єкт  господарювання має намір одержати ліцензію; для алкоголю – додатково зазначаються адреса місця торгівлі, перелік   реєстраторів   розрахункових   операцій ; для тютюну – адреса місця торгівлі)
  2.  Витяг від державного реєстратора.
  3. Копiю документу про реєстрацiю реєстраторiв розрахункових операцiй, засвiдчену, вiдповiдно, пiдписом приватного пiдприємця або пiдписом керiвника та печаткою пiдприємства, а в разi використання книг облiку розрахункових операцiй — копiю документу про їх реєстрацiю.
  4. Проплата з мокрою банківською печаткою і довідка з фінвідділу про те, що кошти поступили.

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю :

 

  1. Алкогольні напої

8000 гривень на    кожний    окремий,   зазначений   в   ліцензії   електронний контрольно-касовий  апарат  (книгу обліку розрахункових операцій), що  знаходиться у місці торгівлі;

500  гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, на кожний окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі

  1. Тютюнові вироби

2000 гривень на  кожне  місце торгівлі, а на території сіл  і  селищ,  за  винятком тих,що знаходяться у межах території
міст.

250  гривень  – на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.
З 01.07.2015 р. пиво віднесено до алкогольних напоїв. Тому суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюватимуть продаж пива, необхідно отримувати з цієї дати ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями.Алкоголь – підакцизний товар. А для продажу підакцизного товару необхідний касовий апарат.

Нагадаємо також, що продаж алкоголю має свої особливості: віддаленість торгової точки від шкіл і дитячих закладів, певна площа торгового приміщення і, звичайно ж, заборона на продаж алкогольної продукції неповнолітнім.

Плата за  ліцензії  на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами  справляється  щоквартально  рівними частками  і зараховується  до  місцевих  бюджетів згідно з чинним законодавством.

 

Органи, що уповноважені видавати ліцензію:

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями  і тютюновими  виробами  видаються Департаментом з питань адмiнiстрування акцизного збору i контролю за виробництвом та обiгом пiдакцизних товарiв (самостiйний пiдроздiл у складi Державної податкової адмiнiстрацiї) за  місцем  торгівлі  суб’єкта господарювання ,а у сільській місцевості –  в  органах  місцевого  самоврядування. Оплата за видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами здійснюється на рахунок державного бюджету, відкритого у територіальному підрозділі державного казначейства за місцем реєстрації ліцензіата, код платежу – 22011800.
Термін дії ліцензії  один  рік .

Ліцензія підлягає обов’язковій реєстрації в органі доходів і зборів України.

Рiшення про видачу або вiдмову у видачi лiцензiй буде прийнято протягом 10 днiв вiд дати реєстрацiї заяви на одержання лiцензiї в органi лiцензування. У разi вiдмови у видачi лiцензiї надсилається рiшення про вiдмову з обгрунтуванням її причин. Таке рiшення можна оскаржити.

Важливо!

Ліцензія надає право здійснювати роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами, у конкретно визначених приміщеннях.

Для отримання ліцензії обов’язкова наявність власного або орендованого нежитлового приміщення, в якому буде здійснюватись діяльність з роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами.
Відповідно до законодавства України, після отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, місце зберігання алкоголю та тютюну необхідно зареєструвати в Єдиному державному реєстрі місць зберігання.

Порядок застосування РРО

Незалежно від статусу роздрібного торговця, умов і форм здійснення діяльності розрахункові операції в готівковій формі та/або за допомогою кредитних карток при продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів у роздрібній торгівлі повинні реєструватися через РРО. Це випливає з норм ст. 1 і ст. 9 Закону про РРО.

Однак РРО, як і будь-якому іншому механізму, властиве з тієї чи іншої причини виходити з ладу.  Трапляється і нетривале відключення електроенергії. На період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій  та  здійснення  його  ремонту або у разі тимчасового, не більше  7  робочих  днів,  відключення  електроенергії  проведення розрахункових  операцій  здійснюється з використанням книги обліку розрахункових    операцій   та   розрахункової   книжки   або   із застосуванням    належним    чином    зареєстрованого   резервного реєстратора розрахункових операцій.розрахункової квитанції в обов’язковому порядку повинні вписуватися найменування і вартість кожної одиниці цих товарів.