Які ж цілі і завдання переслідує аудиторська фірма?

Під аудиторською діяльністю розуміють підприємницьку діяльність аудиту або аудиторської фірми з метою здійснення незалежних фінансових оцінок.

Аудиторська фірма у своєму складі містить команду, що складається з бухгалтерів і консультантів, висококваліфікованих аудиторів, які допомагають клієнтам досягати намічених цілей.

Аудиторська фірма Дніпропетровська забезпечує максимально комфортні умови для ефективного ведення основної діяльності, надаючи можливість приділяти більше часу концентрації на виробничих процесах. Основними завданнями аудиторської фірми є: визначення своєчасності сплати податків, оптимізація ведення бухгалтерського обліку та його проведення, надання рекомендацій по поліпшення фінансового боку підприємства, оптимізація оподаткування підприємства, перевірка відповідності ведення бухгалтерського обліку чинним законодавствам.

Аудит підприємства допомагає якісно оцінити всі сильні і слабкі сторони фінансового обліку, а також визначити ефективність діяльності організації.

Фінансовий аудит в Дніпропетровську

На сьогоднішній день фінансовий аудит займає одне з основних місць в управлінні організації. Фінансовий аудит – процес незалежної перевірки бухгалтерської звітності організації.

Щоб отримати повну звітність про фінансову сторону всього підприємства керівник потребує фінансової перевірці. Для того, щоб отримати достовірну інформацію, необхідно вдатися до ревізії аудиторами або організаціям, що пропонують аудиторські послуги. При цьому аудитор повинен керуватися встановленим стандартам, а також володіти такими якостями, як чесність, компетентність, об’єктивність …

Існує ініціативний аудит, при якому перевірка ведеться на прохання економічного об’єкта і обов’язковий аудит, коли об’єкт зобов’язаний проходити аудиторську перевірку. Аудиторські послуги дозволяють керівникам компаній заощадити власний час на вирішенні фінансових питань.

Бухгалтерські послуги, які надають аудиторські фірми, в свою чергу допомагають оптимально і правильно налаштувати роботу в бухгалтерії організації відповідно до встановлених стандартів.

1 4 5 6 7