prise_Lust

Аудит – це процедура незалежної оцінки діяльності організації, системи, процесу, проекту або продукту.Стосовно фінансово-господарської діяльності аудит передбачає перевірку звітності компанії на предмет наявності або відсутності в ній спотворень або помилок. Метою  аудиту є підвищення ступеня довіри визначених користувачів до фінансової звітності. Це досягається через висловлювання  аудитором думки про те, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності.

 

У разі більшості концептуальних основ загального призначеня така думка висловлюється стосовно того, чи подана фінансова звітність  достовірно, в усіх суттєвих аспектах , або чи надає вона правдиву та достовірну інформацію відповідно до концептуальної основи.

 

Окрім незалежного аудиту ТОВ «АУДИТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ УКРАЇНИ» пропонує також послуги, які не є аудитом, а саме:

  • оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам податкового, митного, господарського законодавства;
  • оцінка (перевірка) відповідності управлінських рішень або окремих господарських операцій вимогам законодавства;
  • оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку;
  • оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарській діяльності;
  • здійснення на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності;
  • перевірка прогнозної фінансової інформації;
  • інші завдання, які виконуються як завдання з надання впевненості.
  • Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації.
  • Завдання з підготовки фінансової інформації.

prise_Lust