Для яких категорій працівників встановлена скорочена тривалість робочого часу?

розміщено в: Новини, Публікації

Всім відомо, що стандартна тривалість робочого дня становить 8 годин, тобто 40 годин на тиждень. Однак підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть варіювати тривалість робочого часу.

Відповідно до ст. 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу встановлюється:

1. Для осіб, вік яких від 16-ти до 18-ти років тривалість становить 36 годин на тиждень, а для осіб, віком 15-16 років-24 години в тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку.

2. Для трудящих, що мають шкідливі умови праці, тривалість робочого часу становить не більше 36 годин на тиждень.

Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджується в порядку, встановленому законодавством.

Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).